Hoeveel kilometer loop jij?
home  > 4daagse mede mogelijk gemaakt door...

Bedankt!

Met medewerking van alle vrijwilligers, landeigenaren, middenstanders, enz. kan de 4daagse ook dit jaar georganiseerd worden.

De organisatie van de Avond4daagse 2017 bedankt de volgende mensen:

Landeigenaren:

fam: van der Meer, Oldehove

- maatschap Sieperda, Oldehove

- mw. M. Bulk Kommerzijl

- Pon Feerwerd/Garnwerd

- Frank en Anita Nooren Garnwerd

- Fam. Schouten Ezinge

Fam. Dijkstra Ezinge

Fam. van der Meer Ezinge

Fam. Broekhuyse Ezinge 

 

Bedrijven:

- Dorpshuis ‘t Humsterland Oldehove

- Fruitteeltbedrijf Oudebosch Niehove

- Ondernemersvereniging Middagh

- Café Hammingh Garnwerd 

- ’t Woaterbörgje Garnwerd

 Kinderopvang ’t Iepenkrietje Kommerzijl

- Dorpshuis Ezinge

Basisscholen:

- CBS De Wingerd in Oldehove

- GBS Onder de Wieken in Oldehove

- CBS De Rietstek in Kommerzijl

- OBS De Kromme Akkers in Garnwerd

- SWS Op Wier in Ezinge

 

En natuurlijk iedereen die heeft geholpen bij het maken van routes in de verschillende dorpen, het regelen van het verkeer, de EHBO, en het bemannen/bevrouwen van 'drinkposten'.

 

Iedereen bedankt!